Basketbol: Boyutlar ve Donanım

2. BOYUTLAR VE DONANIM

MADDE 2. SAHA VE ÇİZGİ BOYUTLARI

2.1 Oyun Sahası

Oyun sahası dikdörtgen, düz, engelsiz, sert bir yüzey olacaktır. (Şekil 1 ) FIBA'nın resmi karşılaşmalarında ve yeni yapılan bütün sahalarda sahanın ölçüleri, sınır çizgilerinin iç tarafından ölçüldüğünde, 28 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde olacaktır.

Tüm diğer karşılaşmalarda, Bölgesel Komisyon veya Ulusal Federasyon gibi FIBA'nın ilgili kuruluşları, en az 26 m uzunluğunda ve 14 m genişliğinde olan oyun sahalarını onaylama yetkisine sahiptir.

2.2 Tavan

Tavanın veya en alçaktaki herhangi bir engelin yüksekliği en az 7 m olacaktır.

2.3 Aydınlatma

Oyun sahasının tümü yeterli ve eşit düzeyde aydınlatılacaktır. Aydınlatma üniteleri oyuncuların ve hakemlerin görüşünü engellemeyecek şekilde yerleştirilecektir.

 

2.4 Çizgiler

Tüm çizgiler aynı renkte (tercihen beyaz), 5 cm genişliğinde ve net şekilde görülebilir olmalıdır.

2.4.1 Dip Çizgiler ve Kenar Çizgiler

Oyun sahası her iki dip çizgi (oyun sahasının kısa tarafları) ve kenar çizgiler (oyun sahasının uzun tarafları) ile sınırlandırılmış alandır. Bu çizgiler oyun sahasına ait değildir. Oyun sahası, takım sırasında oturanlar da dahil, her türlü engelden en az 2 m uzaklıkta olacaktır.

2.4.2 Orta Çizgi

Kenar çizgilerinin orta noktalarından dip çizgilere paralel bir orta çizgi çizilecek ve bu çizgi her iki kenar çizgiden 15 cm dışarı taşacaktır.

2.4.3 Serbest Atış Çizgileri, Kısıtlamalı Alanlar ve Serbest Atış Kulvarları

Her iki dip çizgiye paralel birer serbest atış çizgisi çizilecektir. Bu çizgilerin dış kenarları, dip çizgilerin iç kenarından 5.80 m uzaklıkta ve 3.60 m uzunluğunda olacaktır. Orta noktalar, iki dip çizginin orta noktalarını birleştiren hayali çizgi üzerinde olacaktır. Kısıtlamalı alanlar; dip çizgiler, serbest atış çizgileri ve dış kenarlar dip çizgilerin orta noktalarından 3 m uzaklıkta başlayan ve serbest atış çizgilerinin dış kenarlarında biten çizgiler arasında kalan alanlardır. Dip çizgiler hariç, bu çizgiler kısıtlamalı alana aittir. Kısıtlamalı alanın içi boyanabilir ancak orta daire ile aynı renkte olmalıdır. Serbest atış kulvarları, merkezleri serbest atış çizgilerinin orta noktaları olan 1.80 m yarı çaplı yarı daireler şeklinde oyun sahasına taşan kısıtlamalı alanlardır. Aynı şekilde kısıtlamalı alan içinde kesik çizgilerle yarım daireler çizilecektir. Serbest atışlar sırasında oyuncuların dizileceği serbest atış kulvarları 2 no'lu şekilde gösterilmiştir.

2.4.4 Orta Daire

Orta daire sahanın ortasına çizilecek ve yarı çapı, dairenin dış kenarından ölçülmek üzere 1.80 m olacaktır. Orta dairenin içi boyanmışsa, kısıtlamalı alanla aynı renkte olmalıdır.

2.4.5 Üç Sayı Bölgesi (Şekil 1 ve 3)

Bir takımın üç sayı bölgesi, rakibin sepetine yakın olan ve sınırları aşağıda belirtilen bölge dışında, oyun sahasının tamamıdır:

 • Dip çizgiden başlayan, rakibin sepetinin tam orta noktasının
 • izdüşümünden 6.25 m uzaklıkta 2 paralel çizgi. İzdüşüm noktasının dip çizginin orta noktasının iç kenarına uzaklığı 1.575 m'dir.
 • Paralel çizgilerle kesişen, merkezi yukarıda tanı
 • mlanan izdütüm noktası olan ve yarı çapı dıştan 6.25 m olan yarım daire.

 

Şekil 2- Kurallara Uygun Serbest Atış Kulvarları

 

Bu çizgi üç sayılık atış bölgesine dahil değildir.

 

6. Sıra Bölgeleri (Şekil 1)

Takım sıra bölgeleri, oyun sahasının dışında, masa görevlileri ve takım sıralarıyla aynı tarafta olmak üzere şu şekilde işaretlenecektir:

Her bölge, dip çizgiden uzanan en az 2 m uzunluğunda bir çizgi ile, orta çizgiden 5 metre uzaklıkta ve kenar çizgiye dik açılı, en az 2 metre uzunluğunda bir çizgi ile sınırlandırılacaktır.

 

2.5 Hakem Masasının ve Değişiklik Sıralarının/Sandalyelerinin Yerleşimi (Şekil 4)

FIBA'nın resmi karşılaşmalarında takım sırasının ve değişiklik sıralarının/sandalyelerinin Şekil 4'deki gibi düzenlenmesi şarttır.

 

 

Bu düzenleme diğer bütün karşılaşmalar için de önerilir:

 

MADDE 3. DONANIM

Donanımla ilgili detaylı tanımlar için Basketbol Donanım ile ilgili yayına bak.

 

3.1 Arkalıklar ve Destekleri (Şekil 5)

3.1.1 Arkalıklar tek parça ve saydam maddeden (tercihen yumuşatılmış güvenli camdan) yapılmalıdır.

Saydam olmayan maddeden yapılmışsa beyaza boyanmalıdır.

3.1.2 Arkalıkların boyutları yatay 1.80 m ve dikey 1.05 m'dir.

3.1.3 Arkalıklardaki bütün çizgiler aşağıdaki gibi olacaktır:

Arkalıklar saydam ise beyaz. Diğer bütün durumlarda siyah. 5 cm genişliğinde.

3.1.4 Arkalıkların ön yüzeyi düz olacak ve Şekil 5'teki gibi işaretlenecektir.

 

 

3.1.5 Arkalıklar aşağıdaki gibi sıkıca sabitlenecektir: (Şekil 6)

Sahanın her iki tarafında, dip çizgilere paralel olarak yere dik açıyla.

Ön yüzün ortasından geçip yere doğru uzanan dikey bir çizgi her iki dip çizginin iç kenarlarının ortasından 1.20 rn uzaklıkta olup, dip çizgiye dik açılarla çizilen hayali bir doğru üzerinde.

 

 3.1.6 Arkalıklar Şekil 7'deki gibi yastıklanacaktır

 

3.1.7 Arkalık destekleri aşağıdaki gibi olacaktır: (Şekil 6)

Arkalıkları destekleyen yapının ön tarafı (yastıklar da dahil) dip çizginin dış kenarndan en az 2 m uzaklıkta olacaktır. Oyuncuların kolayca görebilmeleri için zeminle zıt bir renkte olacaktır.

Arkalık destekleri yerinden oynamayacak şekilde zemine güvenli olarak yerleştirilecektir.

Arkalığın arka tarafındaki desteklerin en alt yüzeyleri, arkalığın önünden 1.20 m uzaklığa kadar yastıklanacaktır. Yastığın kalınlığı en az 5 cm olacak ve arkalıkların yastıkları ile aynı yoğunlukta bir madde kullanılacaktır.

Tüm arkalık desteklerinin sahaya bakan yüzü, yerden en az 2. 15 m yüksekliğe kadar bütünü ile yastıklanacaktır. Yastıkların kalınlığı en az 10 cm olacaktır.

3.1.8 Yastık, kol veya bacakları yakalamayacak yapıda olacaktır.

3.2 Sepetler (Tekil 8)

Sepetler; çemberler ve filelerden oluşacaktır.

3.2.1 Çemberler

Aşağıdaki şekilde yapılmış olacaktır:

Som çelikten, iç çapı 45 cm, turuncu renge boyalı.

Çemberin metali en az 1.6 cm, en çok 2.0 cm çapında alt kısmında parmakların takılmasını engelleyecek şekilde filenin tutturulması için yapılmış bir sistem.

File çembere eşit aralıklarla 12 ayrı noktadan bağlanacaktır. Fileyi çembere bağlayacak sistemde hiçbir keskin kenar veya parmakların girebileceği boşluk olmayacaktır.

Çemberin arkalığı destekleyen çerçeveye bağlantısı, çembere uygulanacak bir kuvveti, arkalığa iletmeyecek şekilde yapılacaktır. Bunun için çember, bağlı olduğu donanım ile arkalık (cam veya başka saydam maddeden) arasında doğrudan temas olmayacaktır. Boşluklar parmağın giremeyeceği kadar dar olmamalıdır.

Her çemberin üst kenarı yatay konumda yerden 3.05 m yükseklikte ve arkalığın iki düzey kenarından eşit uzaklıkta olacaktır.

Çemberin iç kenarının arkalığa en yakın noktası, arkalığın ön yüzünden 15 cm uzaklıkta olacaktır.

3.2.2 Baskı ile esneme özelliği olan çemberler kullanılabilir.

3.2.3 Fileler aşağıdaki şekilde olacaktır:

Çembere asılı beyaz ipten yapılacak ve topu sepetten geçerken bir an için tutacaktır. 40 cm'den kısa, 45 cm'den uzun olmayacaktır.

Her file çembere 12 halka ile bağlanacaktır.

Filenin üst kısmı yarı sert olacak ve bu sayede;

- Filenin o çemberin içinden yukarıya savrularak takılması,

-Topun filenin içinde kalması veya tekrar üsten dışarı çıkması engellenecektir.

 

3.3 Top

3.3.1Top küre ve geleneksel şekilde sekiz (8) parçadan oluşan onaylanmış turuncu renkte olacaktır.

3.3.2 Dış yüzeyi deri, sentetik deri, kauçuk veya sentetik bir maddeden olacaktır.

3.3.3 Hava basıncı; top alt hizası aşağı yukarı 1.80 m yükseklikten oyun sahasına bırakıldığında, topun üst hizası 1.20 ile 1.40 m arasında sıçrayacak şekilde ayarlanacaktır.

3.3.4 Topun üzerindeki kanalların genişliği 0.635 cm'yi geçmeyecektir.

3.3.5 Topun çevresi 74.9 cm'den az, 78 cm'den fazla, 567 gramdan az, 650 gramdan fazla olmayacaktır. (7 numara)

3.3.6 Ev sahibi takım yukarıdaki özelliklere uyan en az iki (2) kullanılmış top sağlayacaktır. Topların uygunluğu konusunda sadece başhakem karar verebilir. Her iki top da uygun değilse, başhakem konuk takımdan veya takımların ısınmada kullandığı toplardan birini seçebilir.

 

3.4 Teknik Donanım

Aşağıdaki teknik donanım, evsahibi tarafından sağlanarak, hakemlerin ve masa görevlilerinin kullanımına sunulacaktır:

 

3.4.1 Oyun Saati ve Kronometre

3.4.1.1 Oyun saati periyodlar ile oyun aralarının süresini tutmakta

kullanılacak ve seyirciler de dahil oyunla ilgili herkesin kolayca görebileceği bir yere konulacaktır.

3.4.1.2 Uygun bir aygıt (oyun saati değil) veya kronometre, mola sürelerini tutmak için kullanılacaktır.

3.4.1.3 Oyun saati tavanda sahanın orta noktasına yerleştirilmişse; sahanın her iki ucunda oyun saati ile senkronize, seyirciler de dahil oyunla ilgili herkesin rahatça görebileceği birer saat daha bulundurulacaktır. Bu iki saat hem sayıları, hem de kalan zamanı gösterecektir.

 

3.4.2 24 Saniye Aygıtı

3.4.2.1 24 saniye aygıtının aşağıdaki özellikleri taşıyan bir kontrol birimi ve zaman gösteren birimleri olacaktır:

 • Zamanı geriye doğru, saniyeler şeklinde sayan,
 • Top hiçbir takımın kontrolünde değilken herhangi birşey göstermeyen
 • Tekrar çalıştırıldığında, zaman durduğu andan itibaren geriye saymaya
 • devam edebilen.

3.4.2.2 24 saniye aygıtları aşağıdaki şekilde yerleştirilecektir:

 • Her arkalığın üstünde ve 30-50 cm arkasına yerleştirilmiş iki (2) aygıt (Şekil 6 ve Şekil 9-A) veya,
 • Dip çizgilerden 2 m uzaklıkta, dört (4) köşede yere konulmuş dört (4) aygıt. (Şekil 9-B) veya,
 • Diagonal olarak çapraz köşelere konulmuş iki (2) aygıt. Hakem masasının sol tarafındaki aygıt, yakın köşeye yerleştirilecektir. Her iki aygıt da dip çizginin 2 m gerisinde ve kenar çizgi uzantısının 2 m içinde olacaktır. (Şek
 • il 9-C)

3.4.2.3 Aygıtlar seyirciler de dahil, oyunla ilgili herkes tarafından kolayca görülebilir yerde olmalıdır.

 

 

3.4.3 Sesli İşaretler

Sesleri birbirinden net şekilde ayırt edilebilen ve çok yüksek ses çıkartabilen aşağıdaki özelliklere sahip iki (2) ayrı sesli işaret veren aygıt sağlanacaktır:

 • Bunlardan biri saat görevlisi ve sayı görevlisi içindir. Saat görevlisi için olan, periyod veya uzatma periyodu sona erdiğinde otomatik olarak sesli işaret verecektir. Sayı görevlisi ve saat görevlisi gerektiğinde; mola, oyuncu değişikliği isteği olduğunda, molanın başlangıcından itibaren 50 saniye geçtiğinde veya düzeltilebilir hata durumunda, hakemleri haberdar edebilmek için sesli işareti elle kumanda ede
 • bileceklerdir.
 • Diğeri ise 24 saniye görevlisinin, 24 saniyenin sona erdiğini otomatik olarak duyurması içindir. Her iki sesli işaret de en zor ve en gürültülü koşullarda bile duyulabilecek kadar güçlü olacaktır.

 

3.4.4 Skorbord

Seyirciler de dahil, oyunla ilgili herkesin kolayca görebileceği yerde

olmalıdır. Skorbord, en azından aşağıdakileri göstermelidir:

 • Oyun süresi,
 • Skor,
 • Oynanan periyod,
 • Mola sayısı.

 

3.4.5 Sayı Cetveli

FIBA'nın tüm resmi karşılaşmalarında, FIBA Dünya Teknik Komitesi tarafından onaylanan resmi sayı cetveli kullanılacaktır.

 

3.4.6 Oyuncu Faul Göstergeleri

Oyuncu faul göstergeleri sayı görevlisinin kullanımı için bulundurulacaktır. Göstergeler en az 20 cm boyunda, 10 cm genişliğinde, zemini beyaz renkte ve 1'den 5'e kadar (1'den 4'e kadar siyah, 5 kırmızı) olacaktır.

3.4.7 Takım Faul Göstergeleri

Sayı görevlisinin kullanımı için iki (2) adet takım faul göstergesi

bulundurulacaktır. Kırmız renkte, en az 20 cm genişliğinde ve 35 cm uzunluğunda olacak, hakem masasına konulduğunda seyirciler de dahil, oyunla ilgili herkes tarafından rahatça görülebilecektir.

Yukarıda belirtilen renkte ve boyutlarda olmak koşuluyla elektrikli veya elektronik aygıtlar da kullanılabilir.

 

3.4.8 Toplam Takım Faul Göstergesi

Takımlar toplam 5 faule ulaştığında, takım faul cezasının uygulanacağını belirtmek için (Madde 55- Takım faulleri: Cezası) 5'nci rakama kadar gösteren uygun bir aygıt bulunacaktır.

3.5 Resmi FIBA Karşılaşmalarında Gerekli Servis ve Donanım

Aşağıda belirtilen servis ve donanım FIBA'nın şu resmi karşılaşmaları için gereklidir: Olimpiyat Turnuvaları, Dünya Şampiyonaları; Erkekler, Bayanlar, 20 Yaş altı Erkekler, 20 Yaş altı Bayanlar, Genç Erkekler ve Genç Bayanlar, Kıta Şampiyonaları; Erkekler, Bayanlar, 20 Yaş altı Erkekler ve 20 Yaş altı Bayanlar.

Bu servisler ve donanımlar diğer tüm karşılaşmalar için de önerilmektedir.

3.5.1 Tüm seyirciler oyun sahasını çevreleyen çizgilerden en az 5 m uzaklıkta olmalıdır.

3.5.2 Oyun sahasının zemini:

 • Tahtadan yapılacak.
 • 5 cm genişliğinde sınır çiz
 • gisi ile çevrelenecek.
 • Ayrıca en az 2 m genişliğinde belirli şekilde kontrast oluşturan ek

bir sınır çizgisi çizilecek. (Şekil 10) Ek sınır çizgisinin rengi orta daire ve kısıtlamalı alanla aynı olacak.

3.5.3 Her yarım sahada ikişer adet olmak üzere dört (4) yer silici

bulunacak.

3.5.4 Arkalıklar yumuşatılmış güvenli camdan olacak.

3.5.5 Topun yüzeyi deri olacak. Karşılaşmanın organizasyon sorumluları idmanlar ve ısınmalar sırasında kullanılmak üzere 12 adet aynı marka ve aynı özellikte topu hazır bulunduracaktır.

3.5.6 Oyun sahasındaki aydınlatma 1,500 Iüksten az olmayacaktır. Ölçüm sahadan 1.5 m yükseklikte yapılacaktır. Aydınlatma televizyon yayını için yeterli olacaktır.

 

 

 

 

3.5.7 Aşağıdaki elektronik aygıtlar; hakem masasından, oyun sahasından, takım sıralarından ve seyirciler de dahil oyunla ilgili herkes tarafından rahatça görülebilecek şekilde yerleştilecektir:

3.5. 7.1 Sahanın iki ucunda iki büyük skorbord (Tekil 11 )

 • Oyun sahasının tavanının ortasına yerleştirilen skorbord, yukarıda belirtilen iki skorbordun gerekliliğini ortadan kaldırmaz.
 • Saat görevlisi ve yardımcı saat görevlisi için iki ayrı kontrol tablosu bulundurulacaktır.
 • Skorbordlarda kolayca seçilebilen, geriye doğru sayan, her periyod veya uzatma periyodunun bittiğini belirten, otomatik olarak çalan, çok yüksek sesli işaret veren bir saat bulunacaktır.
 • Skorborddaki oyun saati ve skor gö
 • stergesinin yüksekliği en az 30 cm olacaktır.
 • Bütün saatler birbirleriyle senkronize olarak oyunun kalan süresini gösterecektir.
 • Her periyodun veya uzatma periyodunun son 60 saniyesinegirildiğinde, kalan süre saniyeler ve onda bir saniyelerle gösteri
 • lmelidir.
 • Bu saatlerden biri, başhakem tarafından oyun saati olarak seçilecektir.
 • Skorbordlar ayrıca aşağıdakileri de (Şekil 11) gösterecektir:

-Bütün oyuncuların numaraları ve tercihen soyadları

-Takımların ve tercihen oyuncuların yaptığı sayıları.

-Her oyuncunun yaptığı faulleri. (Bu, sayı görevlisinin kullandığı oyuncu faul göstergelerini gereksiz kılmaz)

-1'den 5'e kadar toplam takım faulleri. (5'den sonrasını göstermeyecek nitelikte)

-1'den 4' e kadar periyod sayısı ve uzatma periyodları için ''E'' harfi.

-O'dan 2'ye kadar mola sayıları.

3.5.7.2 24 saniye aygıt (Şekil 12) her iki arkalığın üzerine ve 30-50 cm arkasında (Şekil 6) oyun saati ile birlikte olacak şekilde konulacak

ve elektrikli ışığı parlak kırmızı renkte olacaktır.

 • 24 saniye aygıtı otomatik, geriye sayan sayısal tipte olacak, süreyi saniye olarak gösterecek ve 24 saniyenin bitimini otomatik olarak
 • çok yüksek sesle itaret edecektir.
 • 24 saniye aygıtı oyun saati ile bağlantılı olacak, böylece;

-Oyun saati durduğunda, 24 saniye aygıtı da duracak.

-Oyun saati çalışmaya başladığında, 24 saniye aygıtı elle çalıştırılacak.

-24 saniye aygıtı sesli işaret verdiğinde, oyun saati duracak.

 • 24 saniye aygıtı ile beraberindeki oyun saatinin numaraları farklı renkte olacak.
 • Dublike oyun sa
 • atleri yukarıdaki özellikleri taşıyacak.
 • Her iki arkalığın üzerinde ve arkasında bulunacak olan elektrikli ampul:

-Oyun saati ile senkronize olacak ve her periyodun veya uzatma periyodunun bitiminde sesli işaretle birlikte yanacaktır.

-24 saniye aygıtı ile senkronize olarak, 24 saniyenin bittiğini gösteren sesli işaretle aynı anda parlak kırmızı renkte yanacaktır.

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !