Basketbol: Hakemler, Masa Görevlileri, Teknik Gözlemciler ve Gör

3. HAKEMLER, MASA GÖREVLİLERİ, TEKNİK GÖZLEMCİLER VE GÖREVLERİ

 

MADDE 4. HAKEMLER, MASA GÖREVLİLERİ VE TEKNİK GÖZLEMCİLER

4.1 Hakemler; baş ve yardımcı hakemden oluşur. Onlara masa görevlileri ve varsa teknik gözlemci yardım eder. Ayrıca Bölgesel Komisyon veya Ulusal Federasyonlar gibi FIBA'nın ilgili kuruluşları bir başhakem ve yardımcısından oluşan 3 hakemli mekaniği uygulama yetkisine sahiptir.

4.2 Masa görevlileri; sayı görevlisi, yardımcı sayı görevlisi, saat görevlisi ve 24 saniye görevlisinden oluşur.

4.3 Bir teknik gözlemci de bulunabilir. Teknik gözlemci sayı ve saat

görevlilerinin arasında oturacaktır. Oyun sırasındaki temel görevi masa görevlilerinin çalışmasını izlemek ve oyunun sorunsuz akması için baş ve yardımcı hakemlere yardımcı olmaktır.

4.4 Baş ve yardımcı hakemler, sahada temsil edilen kuruluşlarla hiçbir şekilde bağlantılı olamaz.

4.5 Hakemler, masa görevlileri ve teknik gözlemci, görevlerini bu

kurallara göre yerine getireceklerdir. Bu kuralları farklı uygulamak için anlaşma yapamazlar.

4.6 Hakemlerin giysileri; gri gömlek, uzun siyah pantolon, siyah

çoraplar ve siyah basketbol ayakkabısından oluşur.

4.7 Resmi FIBA karşılaşmalarında masa görevlileri bir örnek giyinecektir.

 

MADDE 5. HAKEMLER: GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

 

BAŞHAKEM

5.1 Oyun sırasında kullanılacak tüm donanımı kontrol edecek ve onaylayacaktır.

5.2 Oyun saatini, 24 saniye aygıtını, kronometreyi belirleyecek ve masa görevlilerini tanıyacaktır.

5.3 Oyuncuların yaralanmaya neden olabilecek şeyleri takmasına veya giymesine izin vermeyecektir.

5.4 Her periyodun veya uzatma periyodunun başlangıcında orta dairede hava atış yapacaktır.

5.5 Kotullar gerektiriyorsa, oyunu durdurma yetkisine sahiptir.

5.6 Bir takım uyarılmasına rağmen oynamayı reddediyor veya davranışlarıyla oyunun oynanmasına engelliyorsa, o takımın hükmen yenilgisine karar vermeye yetkilidir.

5. 7 İkinci ve dördüncü periyodun, uzatma periyodunun sonunda veya gerek duyulan herhangi bir anda sayı cetvelini dikkatlice inceleyecek ve onaylayacaktır.

5.8 Gereken her durumda veya hakemler arasında bir anlaşmazlık olduğunda son kararı verirken yardımcı hakeme, teknik gözlemciye ve/veya masa görevlilerine danışabilir.

5.9 Kurallarda belirgin tekilde yer almayan tüm konularda karar verme yetkisine sahiptir.

 

MADDE 6. HAKEMLER: KARARLARDA ZAMAN VE YER

6.1 Hakemler; hakem masası, takım sıraları ve çizgilerin arkasındaki

bölgeler de dahil, sınır çizgilerinin içinde veya dışında kuralların çiğnendiği durumlarda karar vermeye yetkilidir.

6.2 Hakemlerin yetkileri; programda belirtilen oyun saatinden 20 dakika önce sahaya gelmeleriyle batlayacak ve oyun süresinin bittiği onaylandığında sona erecektir.

6.3 Oyunun başlama saatine 20 dakika kalmasından önce veya oyunun bitimi ile sayı cetvelinin onaylanması ve imzalanması arasında oyuncuların, antrenörlerin, antrenör yardımcılarının veya diğer takım üyelerinin sportmenlik dışı davranışları olursa, başhakem sayı cetvelini imzalamadan önce sayı cetvelinin arkasına olay rapor etmeli, teknik gözlemci veya başhakem karşılaşmayla ilgili kuruluşa detaylı bir rapor göndermelidir.

6.4 Takımlardan biri itiraz başvurusunda bulunursa, teknik gözlemci veya başhakem oyunun bitiminden itibaren bir saat içinde durumu karşılaşma ile ilgili organizasyon yetkililerine bildirecektir.

6.5 Dördüncü periyodun veya uzatma periyodunun bitiminden hemen önce veya eş zamanlı olarak verilen faul sonucu kullandırılan serbest atış veya serbest atışlardan sonra uzatma periyodu gerekli olursa, oyunun bittiğini belirten sesli işaret ile serbest atış veya serbest atışların tamamlanmasına kadar verilen tüm fauller, oyun aralarında yapılmış kabul edilecek ve cezası buna göre uygulanacaktır.

6.6 Hiçbir hakem, diğer hakemin kurallarını kendisine tanıdığı yetkiler çerçevesinde vermiş olduğu kararları yok sayamaz veya sorgulayamaz.

 

MADDE 7. HAKEMLER: KURALLARA AYKIRI DURUMLARDA GÖREVLERİ

 

7.1 Tanım:

Bir oyuncu, yedek oyuncu, antrenör, antrenör yardımcısı veya takım ilgilileri tarafından yapılan bir ihlal veya faul, kurallara aykırı durumdur.

 

7.2 İzlenecek Yol:

7.2.1 Bir ihlal veya faul olduğunda hakem düdüğünü çalacak, aynı anda oyun saatini durdurmak ve topun ölmesini sağlamak için ilgili işareti verecektir.

7.2.2 Hakemler başarılmış bir serbest atıştan veya sahadan yapılmış bir sayıdan sonra veya top canlandığında düdük çalmayacaklardır.

7.2.3 Her faul veya her hava atışı kararından sonra hakemler yerlerini değittireceklerdir.

7.2.4 Tüm uluslararası karşılaşmalarda, bir kararın açıklanmasında sözel iletişim gerekiyorsa, ingilizce kullanılacaktır.

 

MADDE 8. HAKEMLER: SAKATLIK

Bir hakem sakatlık veya herhangi başka bir nedenle olaydan sonra 10 dakika içinde görevini sürdürecek hale gelemezse, oyun devam edecektir. Sakatlanan hakeminin yerini alabilecek nitelikte başka bir hakem yoksa, diğer hakem oyunun sonuna dek tek başına yönetecektir. Oyunu yönetebilecek başka hakem varsa, diğer hakem teknik gözlemciye danışarak karar verecektir.

 

MADDE 9. SAYI GÖREVLİSİ VE YARDIMCI SAYI GÖREVLİSİ: GÖREVLERİ

9.1 Sayı görevlisi;

 • Resmi sayı cetveline oyuna başlayan tüm oyuncuların ve oyuna sonradan giren yedek oyuncuların isim ve numaralarını kaydedecektir. Oyuna başlayan beş (5) oyuncu, oyuncu değişikliği veya oyuncu numaraları ile ilgili olarak kurallara aykırı bir durum farkettiğinde, derhal en yakın hakemi haberdar edecektir.
 • Yapılan sayıları kronolojik olarak özetleyecek ve sahadan yapılan sayılarla başarılmış serbest atış
 • lar kaydedecektir.
 • Her oyuncuya verilen kişisel ve teknik faulleri kaydedecektir. Sayı görevlisi, bir oyuncuya beşinci faul verildiğinde durumu hakemlere bildirecektir. Aynı şekilde antrenörlere verilen teknik faulleri kaydedecek ve bir antrenörün sahayı terketmesi gerektiğinde hakemleri derhal haberdar edecektir.

9.2 Sayı görevlisi ayrıca:

 • Bir takım mola talep ettikten sonra ilk mola fırsat doğduğunda hakemleri haberdar edecek ve o periyod için molası biten takımın antrenörünü, hakemler vasıtasıyla uyaracaktır.
 • Her oyuncunun yaptığı faul sayısını, her iki antrenörün de görebileceği şekilde faul göstergelerini kaldırarak göstermelidir.
 • Bir periyodda o takımın bir oyuncusuna verilen kişisel veya teknik faulden dolayı o takım dördüncü takım faulünü doldurmuşsa, top canlanınca masanın takıma yakın tarafına, takım toplam faul göstergesini koyacaktır.
 • Oyuncu değişikliklerini sağlayacaktır.
 • Sesli işaretini sadece top öldüğünde ve yeniden canlanmadan önce verecektir. Sayı görevlisinin sesli işareti
 • oyun saatini veya oyunu durdurmaz ve topu öldürmez.

9.3 Yardımcı sayı görevlisi skorborda gereken bilgileri işleyecek ve sayı görevlisine yardım edecektir. Skorbord ile resmi sayı cetveli arasında çözüme kavuşturulamayan bir uyumsuzluk olduğunda, sayı cetveli esas alınacak ve skorbord ona göre düzeltilecektir.

9.4 Sayılar, sayı cetveline toplanarak yazılırken şu önemli hatalar yapılabilir:

 • Üç sayı yerine iki sayı kaydedilebilir.
 • İki sayı yerine üç sayı kaydedilebilir.

Hata oyun süresi içinde farkedilirse, sayı görevlisi oyunu durdurup hatanın düzeltilmesi için sesli işaretiyle hakemlerin dikkatini çekmeden önce ilk ölü topu beklemelidir.

Eğer hata oyunun bittiğini belirten saatin sesli işaretinden sonra ancak sayı cetveli hakemler tarafından imzalanmadan önce sayı cetvelinin kontrolü sırasında farkedilirse, başhakem hatayı ve eğer etkilemişse oyunun sonucunu düzeltmelidir. Hata, sayı cetveli hakemler tarafından imzalandıktan sonra farkedilmişse, artık başhakem tarafından düzeltilemez. Bu durumda başhakem karşılaşmayla ilgili organizasyonun yetkililerine hatayı anlatan bir rapor göndermelidir.

 

MADDE 10. SAAT GÖREVLİSİ: GÖREVLERİ

10.1 Kullanımına bir oyun saati ve bir kronometre verilecek olan saat görevlisi;

 • Oyun süresini ve duraklamaları tutacaktır.
 • Birinci ve üçüncü periyodların başlamasından üç dakika önce takımlar ve hakemleri haberdar edecektir.
 • Kronometreyi çalıştırarak molanın başlangıcından itibaren 50 saniye geçtiğinde sesli işaret verecektir.
 • Her periyodun veya uzatma periyodunun son
 • unda oyunun bittiğini belirten sesli işaretin çok yüksek sesle ve otomatik olarak verilmesini sağlayacaktır. Eğer sesli işaret çalışmaz veya duyulmazsa, hakemleri haberdar etmek için her türlü yolu kullanacaktır.

Sesli itareti topu öldürür ve oyun saatini durdurur. Bununla beraber top sahadan yapılan bir şut veya serbest atıştan dolayı havadaysa, saat görevlisinin sesli işareti topu öldürmez.

10.2 Oyun saati şu durumlarda çalıştırılacaktır:

 • Hava atışında top hava atışına katılan oyunculardan ilki tarafından kurallara uygun olarak dokunulduğunda.
 • Başarılmamış serbest atıştan sonra top canlı kalmışsa, sahadaki ilk oyuncuya temas ettiğinde.
 • Sınır çizgileri dışından oyuna sokulurken, sahadaki ilk oyuncuya temas ettiğinde.

10.3 Oyun saati tu durumlarda durdurulacaktır:

 • Bir periyodun veya uzatma periyodunun sonunda oyun süresi sona erdiğinde.
 • Top canlıyken hakemlerden biri düdük çaldığında.
 • Top canlıyken 24 saniye aygıtı sesli işaret verdiğinde.
 • Mola isteyen takıma rakip tarafından sahadan sayı yapıldığında.
 • Dördüncü periyodun veya uzatma periyodunun son iki (2) dakikası içinde sahadan sayı yapıldığınnda.

 

MADDE 11. 24 SANİYE GÖREVLİSİ: GÖREVLERİ

24 saniye görevlisinin kullanımına bir 24 saniye aygıtı sağlanacak ve aygıt şu esaslara göre kullanılacaktır:

11.1 Sahadaki bir oyuncu canlı bir topun kontrolünü eline geçirdiğinde kaldığı yerden veya yeniden çalıştırılacaktır.

11.2 Aşağıdaki durumlarda 24 saniye aygıtı durdurulup başa alınacak

ve aygıtta görüntü olmayacaktır:

 • Topu dah
 • a önce kontrolünde bulunduran takımın topu oyuna sokması durumu hariç, bir hakem faul, hava atışı veya ihlal karar verdiğinde.
 • Sahadan atılan şut sonucu top sepete girdiğinde.
 • Sahadan atılan şut sonucu top çembere çarptığında.
 • Oyun, topu kontrolün
 • de bulunduran takımın rakibiyle ilgili bir

nedenle durdurulduğunda.

11.3 Rakip takım sahadaki canlı bir topun kontrolünü eline geçirdiğinde 24 saniye aygıtı derhal başa alınıp çalıştırılacaktır.

Eğer topun kontrolü aynı takımda kalmışsa, rakip oyuncuların topa hafif dokunuşları yeni bir 24 saniyenin başlatılmasını gerektirmez.

11.4 Aşağıdaki durumlarda topu kontrolünde bulunduran takım, topu oyuna sokacaksa 24 saniye aygıtı durdurulur ama başa alınmaz:

 • Top dışarı çıktığında.
 • Çift faul kararı verildiğ
 • inde.
 • Oyun, topu kontrolünde bulunduran takımla ilgili bir nedenle durdurulduğunda.

11.5 Bir periyodun veya uzatma periyodunun bitimine 24 saniyeden az

süre kalmışken bir takım topun kontrolünü eline geçirmişse, 24 saniye aygıtı durdurulacak ve aygıt görüntüsüz olacaktır.

 

4. TAKIMLAR

 

MADDE 12. TAKIMLAR

12.1 Tanım

12.1.1 Karşılaşmayla ilgili yetkili kuruluşun belirlediği yönetmelikler çerçevesinde bir takım için oynamasına izin verilen oyuncu, oynamaya uygun oyuncudur. Yaş sınırları da dikkate alınacaktır.

12.1.2 Bir oyuncu oyunun başlamasından önce sayı cetvelinde yer almışsa, diskalifiye edilmediği ve beş (5) faul almadığı sürece, kadrodaki oyuncudur.

12.1.3 Oyun süresi içinde takım üyesi ya bir oyuncudur ya da bir yedektir.

12.1.4 Menejer, doktor, fizyoterapist, istatistikçi, çevirmen gibi özel sorumlulukları olan takım ilgilileri, takım sırasında oturabilir. Beş (5) faul alan oyuncu, takım ilgilisi konumuna gelir.

12.2 Kura

Her takım şu şekilde oluşur:

 • Oynamaya uygun en çok on (10) takım üyesi.
 • T
 • akımların üç (3)'ten fazla maç yapacağı turnuvalarda takım kadrolarında en çok on iki (12) takım üyesi.
 • Bir antrenör ve istenirse bir yardımcı antrenör.
 • Oynama hakkı olan takım üyeleri arasından bir kaptan.
 • Özel sorumlulukları olan en çok beş (5) takım ilgilisi.

 

MADDE 13. OYUNCULAR VE YEDEKLER

13.1 Tanım

Bir takım üyesi sahadaysa ve takım kadrosundaysa, oyuncudur. Diskalifiye edilmediği veya beş (5) faul almadığı sürece, oynama hakkı var, ancak oynamıyorsa yedektir.

13.2 Kural

13.2.1 Oyun sırasında her takımdan sahada beş (5) oyuncu bulunacak ve bunlar yedeklerle değiştirilebilecektir.

13.2.2 Bir yedek oyuncu, hakem kendisini sahaya davet ettiğinde oyuncu konumuna gelir. Aynı şekilde hakem tarafından yerine yedek oyuncu davet edilen oyuncu, yedek oyuncu konumuna gelir.

13.2.3 Oyuncuların formaları şu şekilde olacaktır:

 • Formanın önü ve arkası aynı renkte olmalıdır. Tüm oyuncular

(erkek ve bayan) oyun sırasında formalarını şortlarının içine sokacaklardır. Tek parça formalara izin verilir.

 • Yazılı tıbbi rapor olmadıkça, şekli nasıl olursa olsun, formanın içine tişört giyilemez. Böyle bir rapor alınmışsa, tişört formanın üstüyle aynı renkte olmalıdır.
 • Şortların önü ve arkası aynı renkte olacaktır, formayla aynı renkte olması gerekmez.
 • Şortla aynı renkte olmak koşuluyla, şorttan daha uzun iç giyimler (tayt) kullanılabilir.

13.2.4 Her oyuncu, önünde ve arkasındaki numaralarla belirgin şekilde zıtlık yaratan forma giyeceklerdir. Numaralar açıkça seçilecek ve;

 • Sırttakiler en az 20 cm yüksekliğinde,
 • Öndekiler en az 10 cm yüksekliğinde,
 • En az 2 cm genişliğinde olacaktır.
 • Takımlar 4'ten başlayıp 15'te biten numaraları kullanacaktır.
 • Bir takımın oyuncularında aynı numara olmayacaktır. Formaya reklam alınmasına izin verilmişse, karşılaşmayla ilgili kuruluşun belirlediği kurallara uymak koşuluyla kullanılan reklamlar, hiçbir şekilde formanın önündeki ve arkasındaki numaraların görülmesini engelleyemez.

13.2.5 Başhakem, hiçbir oyuncunun diğerlerinin yaralanmasına yol açabilecek malzemeleri kullanmasına izin veremez.

Aşağıdakilerin kullanılmasına izin verilmez:

- Parmak, el, bilek ya da ön kol koruyucuları, yumuşak kaplamalı olsa bile deri, plastik, yumuşak plastik, metal ya da diğer sert maddelerden yapılmış destek ya da ateller.

- Kesilmeye veya yüzülmeye neden olabilecek nesneler (tırnaklar uzun olmamalıdır)

- Şapka, bere, saç aksesuarları ve takılar.

 • Aşağıdakilerin kullanılmasına izin verilmiştir:

- Diğer oyuncular için tehlike yaratmayacak şekilde kaplanmış omuz, üst kol, uyluk ya da alt bacak koruyucu destekleri.

- Uygun şekilde kaplanmışsa, dizlik.

- Sert malzemelerden yapılmış olsa bile kırık burun için koruyucu.

- Diğer oyuncular için tehlike yaratmayan gözlük.

- En çok 5 cm genitliğinde, tek renkli, aşındırıcı olmayan kumaş, yumuşak plastik veya kauçuktan yapılmış saç band.

13.2.6 Oyuncuların kullandığı bütün malzemeler basketbol için uygun olmalıdır. Oyuncuya haksız avantaj sağlayacak şekilde boyunu uzatan veya sıçramasını artıran nitelikte tasarlanmış malzemelerin kullanılmasına izin verilmez.

13.2.7 Bu madde içinde bahsi geçmeyen her tür malzemenin öncelikle FIBA Dünya Teknik Komisyonu tarafından onaylanması gerekmektedir.

13.2.8 Takımların en az iki adet formaları bulunmalıdır, ayrıca;

 • Programda ismi ilk yazılan takım (evsahibi) açık renk forma (tercihen beyaz) giyecektir.
 • Programda ismi ikinci sırada yazılan takım (konuk takım) koyu renk forma giyecektir.
 • Bununla beraber iki takım anlaşmışsa, yukarıdaki hükmün tersi uygu
 • lanabilir.

13.2.9 FIBA'nın resmi karşılaşmalarında bir takımdaki bütün oyuncular;

 • Aynı renkte veya aynı renkleri içeren ayakkabı,
 • Aynı renkte veya aynı renkleri içeren çorap giyecektir.

 

MADDE 14. OYUNCULAR: SAKATLIK

14.1 Oyuncuların sakatlanması halinde hakemler oyunu durdurabilir.

14.2 Sakatlık olduğunda top canlıysa, hakemler oyun tamamlanana kadar, yani topu kontrolünde bulunduran takım sayı için şut atana, topun kontrolünü kaybedene, oyunu yavaşlatana veya top ölene kadar düdük çalmayacaklardır. Bununla beraber sakatlanan bir oyuncuyu korumak için, gerektiğinde hakemler oyunu derhal durdurabilir.

14.3 Sakatlanan bir oyuncunun değiştirilmesi;

 • Sakatlanan oyuncu oyuna derhal devam edecek hale gelemezse
 • (yaklaşık 15 saniye içinde ) veya tedavi görürse bir (1) dakika içinde veya mümkün olduğu kadar çabuk değiştirilmelidir.
 • Bununla beraber tedavi gören veya sakatlığı bir (1) dakika içinde geçen oyuncu oyuna devam edebilir ancak bu durumda takıma bir mola kaydedilecektir.
 • Ancak oyuncu bir (1) dakika içinde oynayacak duruma gelemezse veya takımının molası kalmamışsa değiştirilmelidir.

İstisna: Takım 5'ten az oyuncu ile devam etmek durumunda kalmışsa.

14.4 Sakatlanan oyuncunun serbest atış yapması gerekiyorsa, atışları yerine giren oyuncu kullanacaktır. Sakatlanan oyuncunun hava atışına katılması gerekiyorsa, hava atışına yerine giren oyuncu çıkacaktır. Sakatlanan oyuncunun yerine giren oyuncu, daha sonra saatin çalıştığı dönemde oynamadan değiştirilemez.

14.5 Antrenör tarafından oyuna başlayacaklar arasında gösterilen bir oyuncu, sakatlanır ve sakatığı başhakem tarafından ciddi kabul edilirse bir başkasıyla değiştirilebilir. Bu durumda rakip takım da, bir oyuncu değiştirme hakkına sahiptir.

14.6 Hakem, kanaması veya açık yarası olan oyuncuyu oyun sahası dışına gönderecek ve değiştirilmesini sağlayacaktır. Oyuncu ancak kanaması durdurulduktan ve yarası tümüyle güvenli şekilde kapatıldıktan sonra oyuna dönebilir.

 

MADDE 15. KAPTAN: GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

15.1 Kaptan, takımını sahada temsil eden oyuncudur. Oyun sırasında bilgi edinebilmek için hakemlerle iletişim kurulabilir. Ancak bunu top ölü ve oyun saati durmuşken, saygılı bir tavırla yapabilir.

15.2 Kaptan geçerli bir nedenle oyun sahasını terkettiğinde, antrenör hakemlerden birine onun yokluğunda kaptanlığı üstlenecek oyuncunun numarasını bildirecektir.

15.3 Kaptan, antrenörün görevini de üstlenebilir.

15.4 Kaptan, hava atışı veya serbest atış durumunda, kurallarca belirlenen bir oyuncu yoksa, hava atışına katılacak veya serbest atış kullanacak oyuncuyu seçer.

15.5 Oyunun sonunda, eğer takım maçın sonucuna itiraz ediyorsa, o takımın kaptanı maçın bitiminde sayı cetvelindeki ''itiraz durumunda kaptanın imzası'' bölümünü imzalayarak itirazdan başhakemi haberdar edecektir.

 

MADDE 16. ANTRENÖRLER: GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

16.1 Oyun sırasında istatistiksel bilgiler alabilmek için sadece antrenör ve antrenör yardımcısı, masa görevlileriyle iletişimde bulunabilirler. Bu iletişimi, oyunun akışını engellememek koşuluyla saygılı bir biçimde ve top ölmüt, oyun saati durmutken yapabilirler.

16.2 Oyunun programda gözüken başlama saatinden 20 dakika önce, her antrenör veya temsilcisi, sayı görevlisine oynayacak oyuncuları, numaralarını, kaptanın, antrenörün ve antrenör yardımcısının isimlerini içeren bir Iiste verecektir.

16.3 Oyunun başlamasından en az 10 dakika önce, her iki antrenör sayı cetvelini imzalayarak takım üyelerinin isim ve numaralarının, antrenörlerinin isimlerinin doğru olduğunu onaylayacaktır. Aynı zamanda oyuna başlayacak beş (5) oyuncuyu da işaretleyecektir. Bu işlemi ilk olarak "A" takımı antrenörü yapacaktır.

16.4 Oyuna geç kalan yedek oyuncular, sayı görevlisine maçın başlamasından 20 dakika önce verilen Iistede isimlerinin bulunması koşuluyla oynayabilirler.

16.5 Sadece antrenör veya yardımcı antrenör mola isteyebilir.

16.6 Oyun sırasında, ikisi birden olmamak koşuluyla sadece antrenör veya antrenör yardımcısı ayakta durabilir. Bu hak, antrenörün yerine geçtiğinde, kaptanı da kapsar.

16.7 Antrenör veya yardımcı antrenör oyuncu değişikliğine gerek duyduğunda oyuna girecek yedek oyuncu bu istemi sayı hakemine iletecek ve oyuna derhal girmeye hazır olacaktır.

16.8 Yardımcı antrenör varsa, ismi oyunun başlamasından önce sayı cetveline kaydedilmelidir (imza atması şart değildir). Herhangi bir nedenle antrenör oyuna devam edemeyecekse, yardımcı antrenör onun bütün görevlerini ve yetkilerini üstlenecektir.

16.9 Antrenör yoksa veya oyuna devam edemeyecekse veya sayı cetveline ismi kaydedilmiş yardımcı antrenör bulunmuyorsa, kaptan; antrenörün görev ve yetkilerini üstlenecektir. Kaptan geçerli bir nedenle oyun sahasından ayrılsa dahi, antrenörlük işlevini sürdürebilir. Ancak diskalifiye edici faul veya sakatlık nedeniyle antrenörlük yapamayacak durumdaysa, kaptanın yeeği antrenörlük görevini yürütecektir.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !